PROSTOR UČENÍ - KNIHOVNICKÁ INFORMAČNÍ PLATFORMA / LERNRAUM - BIBLIOTHEKARISCHE INFORMATIONSPLATFORM

Zpět na hlavní stránku projektu

 

Realizované aktivity / Durchgeführte Aktivitäten

Leden 2017 / Januar 2017

  • Workshop Technické vybavení knihoven (Plzeň) / Technische Ausstattung des Lernraumes (Pilsen) - 17. - 18. 1. 2017
  • Zahajovací akce projektu / Auftaktveranstaltung (Chemnitz) - 31. 1. 2017

 

Březen 2017 / März 2017

  • Workshop Konsoriciální pořízení elektronických médií, MVS, semestrální aparáty (Žitava) / Konsortiale Beschaffung elektronischer Medien, Fernleihe, Semesterapparat (Zittau) - 29. 3. 2017

 

Květen 2017 / Mai 2017

  • Virtuální prostor učení - studijní pobyt (Liberec - Görlitz) / Virtueller Lernraum - Praxiswoche (Reichenberg - Görlitz) - 22. - 24. 5. 2017

 

Září 2017 / September 2017

  • Workshop Open Acces - strategie univerzit (TU Liberec) / Workshop Open Acces - Strategie der Universitäten (TU Reichenberg) - 26. 9. 2017 

 

Fotogalerie / Bildergalerie

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj