KOŘENY ŽENSKÉ SPIRITUALITY, NÁVRAT A TRANSFORMACE STAROVĚKÉ MOUDROSTI

představení nové knihy, autorské čtení, beseda

středa 11. 12. 2013, 18.00 hodin 

host: Terezie Dubinová, PhD., kulturologie - hebraistika

Na základě rozluštěných starověkých textů, archeologických nálezů a nových metod výzkumu dnes víme, že ve starověku byl uctíván nejen mužský Bůh, jak jsme zvyklí ze židokřesťanské kultury,ale i Bohyně, ženská božská polarita, síla moudrosti, celistvosti a cyklického času.Co to pro nás znamená dnes, v době velkých změn ve společnosti a kultuře?Mění to naše duchovní či náboženské vnímání? Můžeme se inspirovat a poučit životem našich dávných předků?

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondru pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj