Nejstarší české příběhy z dějin, Pověsti a fakta 

přednáška pro školy i veřejnost

pondělí 16. 12. 2013, 9.00 a 10.30 hodin 

host: Renáta Fučíková, ilustrátorka, spisovatelka

Kniha, o které se bude hovořit, shrnuje poslední poznatky o 10. století v Čechách a na Moravě, „boj o trůny“, zrod českého knížectví, soupeření Přemyslovců o moc, PRODEJ OTROKŮ (opírá se o publikace D. Třeštíka, P. Charváta, P. Čorneje a dalších soudobých historiků)

poprvé je dětem nabídnut VÝTAH Z NEJSTARŠÍHO PŮVODNÍHO ČESKÉHO DÍLA – KRISTIÁNOVY LEGENDY (NAPSANÁ LATINSKY ASI V ROCE 994) A JEHO ILUSTRACE („středověký komiks“)

POKUSÍME SE SPOLEČNĚ POOPRAVIT NAŠE PŘEDSTAVY O HISTORII 1000 LET STARÉ

pořádá: KVK v Liberci, Knihovna pro děti a mládež

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj