Adventní a vánoční zvyky na Liberecku

beseda s promítáním

úterý 3. 12. 2013, 14.00 hodin 

host: Bohunka Krámská, historička Severočeské muzeum v Liberci 

Beseda je určena dětem z družin ZŠ Sokolovská a ZŠ nám. Míru Ruprechtice, které pravidelně navštěvují pobočku knihovny Ruprechtice. Seznamí se s adventními a vánočními zvyky v našem regionu.

Mgr. Krámská doplní přednášku ukázkami betlémů a vánoční výzdoby z období druhé poloviny 19. a začátku 20. století, které jsou v depozitáři Severočeského muzea, ale také ukázkami zachovalých betlémů z kostelů našeho regionu.

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Ruprechtice

Dětem bylo určeno také úterní odpoledne na pobočce v Ruprechticích. Mgr. Bohunka Krámská, historička a etnografka Severočeského muzea, si pro ně připravila pořad o adventních a vánočních tradicích v našem regionu. Zajímavé vyprávění doplňovala ukázkami exponátů Severočeského muzea, které představovaly obrázky světců, kteří jsou v době adventní zvlášť uctívání a to počínaje sv. Ondřejem, sv. Kateřinou, sv. Barborou, na jejíž svátek si dívky opatřují větvičky třešní a doufají, že jim na Štědrý den vykvetou, sv. Mikulášem a sv. Lucií.

Zajímavé bylo i vyprávění o původu adventního věnce a oblíbeného vánočního stromečku.

Lektorka seznámila děti také s jídly, která se v adventu vařila, ale i se slavením Vánoc, které v 18.-19. století bylo podstatně skromnější, než ho znají dnešní děti.

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj