Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka 2017

9. ročník projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP ČR vyhlašuje devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. 

Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna, která musí být institucionálním členem SKIP ČR, ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována   a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

Harmonogram projektu:

  • Vyhlášení projektu listopad - 2016
  • Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2017
  • Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2017
  • Distribuce knih - 2. polovina května 2017
  • Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2017
  • Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2017

Vzhledem k finanční situaci bude počet knížek zdarma na jednotlivé přihlášené knihovny opět omezen. Pracovníci knihoven ve spolupráci s učitelkami sami vytvoří klíč, podle kterého budou knihy přidělovat. (Nejlepším čtenářům, nejpilnějším návštěvníkům knihoven, knížky nechají ve školních nebo třídních knihovnách…) Knihovnám a školám nabídneme možnost určitý počet knížek navíc odkoupit za velmi přijatelnou cenu (20 Kč). Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu, prosíme o jeho vyplnění.

Druhé kolo registrací k projektu Už jsem čtenářve kterém nabízíme knihovnám a školám možnost závazné objednávky nákupu konkrétního počtu knih - 1ks/20 Kč bylo spuštěno. Můžete si objednat libovolný počet kusů, formulář pro objednávky bude uzavřen koncem února 2017. Poštovné a balné činí 90 Kč. Objednávkový formulář

 

Bližší informace a přihláška na webu SKIP

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné.

Přihlášení do konference Andersen

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj