CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

V roce 2013 oslavily zkoušky Cambridge své 100. výročí a od ledna 2013 zavedly nový název a logo - Cambridge English Language Assessment je součástí University of Cambridge. Rozvíjí a vytváří řadu kvalifikací pro studenty a učitele angličtiny po celém světě. Každoročně skládá zkoušky Cambridge více než 4 miliony lidí ve 130 zemích světa. Více než 13 000 univerzit, zaměstnavatelů, vládních ministerstev a jiných organizací uznává zkoušky a kvalifikace Cambridge za doklad znalosti angličtiny.

Testovány jsou čtyři základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev a také znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnost efektivní komunikace v angličtině. Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

 

POZOR!

Britské centrum liberecké knihovny již administrativně nespadá pod British Council v Praze ani ELEC v Českých Budějovicích.

 

 

Kontakt

Wissenschaftliche Bibliothek in Liberec

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj