26. října 2016 byl uveden do provozu
nový Centrální portál knihoven
2012 © All rights reserved - KVKLI | Autor ilustrací - Ivan Antoš | Created by CATCHEXCEPTION s.r.o.