Nejnovější informace

Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku 2017

udělovaná Regionálním výborem SKIP LIbereckého kraje byla vyhlášena. Podrobné informace na stránce Nominace na cenu Knihovník/Knihovnice roku 2017.

Konečný termín pro doručení nominací: 31. říjen 2017

Dotační programy VISK a Knihovna 21. století na rok 2018 vyhlášeny

Podrobné informace najdete na stránce Programy na podporu knihoven.

  • Termín pro podání žádostí na rok 2018: 10. prosinec 2017
  • Termín vyúčtování dotací na rok 2017: 15. leden 2018

Kde končí svět? 2017/2018

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP KDE KONČÍ SVĚT? (nyní už jako bienále) vstoupil do jedenáctého ročníku. V podtitulu tentokrát stojí „Já jsem tvůj člověk“, tématem k uchopení je ve skutečnosti ZVÍŘE. Anebo ještě lépe: vztah mě-člověka k obyvatelům živočišné říše.

Termíny projektu:

  • Přihlášky: do 30. září 2017 na adresy regionálních klubek KDK SKIP
  • Regionální kola proběhnou do 30. dubna 2018
  • Vyhodnocení a nahlášení oceňovaných, odeslání materiálů: do 20. května 2018
  • Slavnostní zakončení a vyhodnocení v Praze okolo 1. června 2018

Oblastní koordinátorka projektu na Liberecku:

Eva Kordová, Knihovna A. Marka Turnov, e.kordova@knihovna.turnov.cz

Motivační text a podrobné informace ke stažení. 

Anketa SUK - čteme všichni 2016

Výsledky ankety byly vyhlášeny 12. 4. 2017. Více na stránce Anketa "SUK - Čteme všichni" 2016

Centrální portál knihoven

byl spuštěn v říjnu 2016. 

Centrální portál knihoven - české knihovny na jednom místě. Více o portálu.

Brožura Portál Knihovny.cz pro pracovníky knihoven (ke stažení v PDF)

Propagujte CPK na svých webových stránkách.

Nejlepší knihy dětem 2015/2016

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Na podzim 2016 byl zveřejněn katalog 2015/2016

Úvodní stránka: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/

 

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2017

9. ročník projektu vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Uzávěrka přihlášek 31. 1. 2017. Více informací na stránce Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2017

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2016

byla vyhlášena společně s oceněním Knihovník /Knihovnice Libereckého kraje roku 2016 na Setkání knihovníků Libereckého kraje 6. 12. 2016. Podrobnosti na stránce Setkání knihovníků Libereckého kraje 2016.

Knihovna roku 2016

Na cenu Knihovna roku 2016 byla za Liberecký kraj nominována Místní knihovna v Novinách pod Ralskem. Více se o knihovně můžete dozvědět na stránce Knihovna roku 2016.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby v soutěži Vesnice roku

a finanční odměnu ve výši 10 000 Kč převzal na slavnostním vyhodnocení Vesnice Libereckého kraje roku 2016 dne 10. srpna 2016 v Prysku starosta obce Zahrádky Ladislav Chvojka společně s knihovnicí Ivanou Cedrychovou. Byla tak oceněna činnost Místní knihovny v Zahrádkách. Více na stránce Knihovna Libereckého kraje roku 2016.

Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné všem

Brožura Aliance pro otevřené vzdělávání Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné všem nabízí návod, jak postupovat při vytváření dokumentů, prezentací a videí tak, aby je mohli využít i ti, kteří hůře vidí, slyší nebo nejsou příliš zdatní ve zvládání digitálních technologií.

Nejlepší knihy dětem 2014/2015

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

V současné době byl publikován již třetí katalog 2014/2015.

Všechny katalogy k nahlédnutí a ke stažení najdete ZDE.

Nové webové stránky Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Knižní dary osvobozeny od daně z příjmu

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

 

Kontakt

Wissenschaftliche Bibliothek in Liberec

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj