POČÍTAČOVÉ KURZY 

Žádost o dotaci na kurzy z oblasti informačních technologií z programu VISK 2 vyhlášeného MK ČR byla podána. Obsah a organizace kurzů vychází ze zkušeností v předchozích letech a z odpovědí knihovnic a knihovníků v rámci průzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaká témata bychom měli do nabídky na rok 2018 zařadit. Přehled kurzů a seminářů zařazených do žádosti.

Pro počítačové kurzy pro knihovníky byla založena neformální skupina na Facebooku, kterou můžete najít zde. Na stránce skupiny se budou uveřejňovat různé zajímavé tipy a informace ke školením.

Kurzy 2018

Počítačové kurzy a semináře jsou pořádány s finanční podporou Ministerstva kultury v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Termín Téma

Pozvánka

Info o akci  přihláška

Seznam účastníků*

   
   
   
   
   
5. června 2018  
22. května 2018 Sociální sítě kromě Facebooku
24. dubna 2018 Tvroba prezentací v programu MS PowePoint
3. dubna 2018 Bezpečné používání informačních technologií

Seznam přihlášených účastníků se aktualizuje cca po 5 minutách.

Odborné vzdělávání 2018

 

Kontakt

Wissenschaftliche Bibliothek in Liberec

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj