DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

V Digitální knihovně Krajské vědecké knihovny v Liberci najdete digitalizované dokumenty, jejichž tištěnou předlohu má knihovna v knihovním fondu. Jedná se hlavně o tištěné dokumenty 19. a 1. poloviny 20. století, které by se mohly fyzickou manipulací poškodit. 
 

Část dokumentů je digitalizována v rámci projektu  „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a z rozpočtu Libereckého kraje.

 

VSTUP DO DIGITÁLNÍ KNIHOVNY 

ALTERNATIVNÍ VERZE

APLIKACE PRO ANDROID

(Probíha upgrade na novější verzi)

 

Využití dokumentů v Digitální knihovně je omezeno přístupovými právy. Texty dokumentů nechráněných autorským zákonem (tj. prokazatelně uplynulo 70 let od smrti autora) jsou přístupné všem bez omezení, dokumenty chráněné autorským zákonem je možné prohlížet pouze v prostorách knihovny na vyhraněných PC (informace ve Studijní knihovně – 1. patro).

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj