Leta Semadeni

literární čtení významné rétorománské básnířky

pátek 23. 3. 2013, 11 hodin

pořádá: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Básnířka a prozaička žije v Engadinu a ve svých  básních se zaměřuje hodně na přírodu, zvířata, rostliny…Píše rétorománsky a německy, většinou ve své tvorbě používá volný verš. Sérii několika čtení v rámci Švýcarského jara absovovala spolu s publicistou a překladatelem Radovanem Charvátem, ten předčítal její texty v češtině. Obecenstvu se moc líbily ukázky z její dvojjazyčné knihy básní In mia vita da vuolp / In meinem Leben als Fuchs (česky Můj liščí život). Byla to hezká příležitost poslechnout si rétorománštinu, jazyk, kterým mluví asi 40 tisíc lidí, a který se podobá španělštině či italštině. Česky zatím autorčiny verše knižně vydány nebyly.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj