Od Lužické Nisy k Lužickým horám

autorské čtení

čtvrtek 25. 9. 2014, 18.00 hodin 

host: Egon Wiener,  liberecký spisovatel a sběratel

 

Autorské čtení z nové knihy oblíbeného libereckého autora Egona Wienera. Název knihy napovídá, které části Libereckého kraje se ve svém vyprávění věnuje regionální spisovatel Egon Wiener tentokrát. Autor tuto oblast zná velmi důvěrně, trávil tu nejen část svého dětství, ale do Hrádku nad Nisou se opakovaně vracel na krátké prázdninové a víkendové pobyty i v pozdějším věku. Tento kout prochodil, projezdil na kole, ve vlaku i autem a tak se opět můžete těšit na jeho postřehy a vzpomínky, které pohladí duši, a vaše oči potěší reprodukcemi starých pohlednic.

Autor představí záměr - cíl své jubilejní desáté publikační činnosti. Novou knihu krátkých příběhů, fejetonů majících vztah k území příhraniční oblasti v meandru řeky Nisy v podhůří Lužických hor - Hrádecka. Posluchačům přiblíží zdroje své literární tvorby, cílovou skupinu svých čtenářů. Formou četby ukázek textu, otázek a odpovědí seznámí posluchače se svou literární činností v současném období.

pořádá: KVK v Liberci

 

malý sál, 4. patro

 

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML. 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj