PODVEČERNÍ ČTENÍ POHÁDEK

Markéta Klimešová pochází z výtvarnické rodiny a už dvacet let učí na Základní umělecké škole v Liberci. Na veřejnosti se profiluje především svou keramickou tvorbou. Pro naši knihovnu připravila již několik tématických výstav žáků svých tříd, které měly mezi našimi čtenáři velký ohlas. Pro děti připravila keramickou dílnu.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj