PODVEČERNÍ ČTENÍ POHÁDEK - Pohádky o strašidlech našich hor

V pátek 24. září 2010 se uskutečnilo další podvečerní čtení pohádek. Našimi hosty byli spisovatel Marek Řeháček a ilustrátor Petr Ferdyš Polda. Při světle lucerny dětem vyprávěli nejzajímavější pověsti našich hor. Mezi vyprávěním se zpívaly strašidelné písničky. Marek Řeháček začal psát vlastivědnou literaturu již v 17 letech. Pod vlivem některých  jizerskohorských a podkrkonošských spisovatelů ve svých textech kombinuje historii kraje s vlastními zážitky a pocity. V jeho textech je patrná snaha o navazování válkou zpřetrhaných vztahů mezi českým a německým obyvatelstvem českého severu. V průběhu 90. let mu zejména v nakladatelství Kalendář Liberecka vyšly například knihy: O tajemných a pozoruhodných místech Ještědských hor /1995/ nebo Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech nejsevernějších Čech /1997/. Poslední zatím vydanou knihou jsou Liberecké zajímavosti, Kniha první /2009/ vydaná v Nakladatelství Petr Podla. Pro poslední období je charakteristická jeho spolupráce s výtvarníkem Petrem Ferdyšem Poldou, který již předtím ilustroval většinu Řeháčkových publikací.

Tento výtvarník začal kreslit již v dětství, pod vlivem svého strýce -  amatérského malíře - postupně přešel k olejomalbě. V posledním období nachází oblibu a obživu v kresbách. Jeho tužkokresby sloužily  jako výtvarný doprovod k článkům v Kalendáři Liberecka, časopise Lužické a Jizerské hory, Právu a Hrádecku. Petr Ferdyš Polda je svému okolí znám jako horolezec, podivín, fantasta a všetranný hudebník /kytara, mandolína, basa/. Společně s dětským turistickým oddílem Kletr, který spoluzaložil a dodnes vede procestoval kus světa /Rusko, Nepál/.

Alexandra Bezděková, pobočka ve Vesci

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj