Klíčové problémy NNO v době krize - situace roku 2010 a co nás čeká

Moderovaná diskuse k ukončení výstavy.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj