Osvědčené postupy v metodologii orální historie

mezinárodní seminář, konaný v rámci projektu Živá paměť Liberec - Reichenberg

pondělí, úterý 4. - 5. 3. 2013

pořádá: LOS, o. s. ve spolupráci s KVK Liberec

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj