LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Ten píše to a ten zas tohle

V rámci cyklu Literární kavárna proběhl literárně-hudební pořad s názvem Ten píše to a ten zas tohle, ve kterém se představili pánové Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý.

Tvář pana Čepelky zná většina z nás z Divadla Járy Cimrmana, ve kterém působí od roku 1967. Původně učitel se v průběhu let stal básníkem, prozaikem, textařem, komentátorem v rádiu.

Josef Pepson Snětivý - spisovatel, nakladatel a hudebník. Zpívá, hraje na mnohé dechové nástroje i na klavír. Právě jedna z hudebních ukázek odstartovala moc příjemné pozdní odpoledne, ve kterém zaznívalo autorské čtení prózy, recitování poezie, prokládané hudebními vsuvkami Pepsona Snětivého.

Dvě a půl hodiny příjemné zábavy rychle uběhlo. Koho zlákaly čtené ukázky, mohl si koupit knížku a nechat si ji podepsat.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj