Frýdlantské květy

křest knihy

pondělí 9. 9. 2013, 18.00 hodin 

hosté: Marek Sekyra, Otokar Simm

Antologie německy píšících autorů z Frýdlantska a Liberecka (19. století a 1. polovina 20. století). Anthologie deutschsprachiger Autoren aus Friedland, Reichenberg und Umgebung (19. Jahrhundert und 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts).

Antologie představuje 45 autorů narozených či působících na Frýdlantsku, Liberecku, Chrastavsku a v Osečné. Kromě medailonů obsahuje také ukázky z díla těchto autorů, a to dvojjazyčně, jak v českém překladu pro českého čtenáře, tak i v původním německém znění. Některé texty jsou psané v místním německém nářečí. Je doplněna historickými i současnými fotografiemi a obrázky, upozorňujícími především na regionální reálie v dílech a zajímavá místa s autory spojená. 

Křest knihy Frýdlantské květy

V pondělí 9. září se v Krajské vědecké knihovně uskutečnil křest knihy Frýdlantské květy. Antologii německých autorů z Frýdlantska a Liberecka 19. a první poloviny 20. století sestavil Otokar Simm a Marek Sekyra a vydala ji letos právě Krajská vědecká knihovna jako třetí díl řady o zapomenutých autorech regionu. Večera se zúčastnilo asi 120 lidí, nejen zástupci sponzorů (L. Řičář za Lesy České republiky, O. Petrovský za Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, J. Doubnerová za Místní akční skupinu Mikroregionu Frýdlantsko, J. Heinzl za občanské sdružení Frýdlantsko a Ackermann-Gemeinde, zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, Verein der Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek a CiS Systems se omluvili), ale i řada spolupracovníků, včetně lektora z Technické univerzity v Liberci Ingo Stolpera, překladatelky Lenky Drugové, Karla Šoltyse z Městského muzea ve Frýdlantu, Táni Kuželkové z knihovny či z Německa dorazivšího Manfreda Tugemanna, syna jednoho z autorů uvedených v knize. Na úvod ředitelka knihovny, paní Blanka Konvalinková připomenula důvody a okolnosti vzniku všech tří antologií, jejichž vydáním naplňuje knihovna své poslání seznamovat veřejnost s literárním odkazem těch, kteří v kraji žili před námi. Moderování večera se ujala paní Blažena Hušková, několika písněmi obohatila příjemnou atmosféru křtu hudební skupina Proudy, působící na Frýdlantsku. Příjemným zpestřením bylo čtení ukázek v německých originálech v dialektu v podání pana Erwina Scholze. Na závěr knihovna připravila i občerstvení pro pozvané hosty, kteří si též mohli odnést výtisk knihy.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj