GIS Day 

zábavné vzdělávání aneb "Mapy všemi smysly", přijďte se podívat jak mapy ovlivňují náš každodenní život

19. 11. - 21. 11. 2013

pořádá: Krajský úřad Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, TU v Liberci, Magistrát města Liberec, Gymnázium F.X. Šaldy a Dětská televize Liberec

 

Mezinárodní Den GIS je určen pro všechny věkové kategorie. Více informací na webových stránkách www.dnygis.cz

PROGRAM:

19.11. 15:00 - 16:30

Jak je důležité vzdělání k prostorovému myšlení
seminář pro učitele ZŠ a SŠ

Seminář pro pedagogy, který nabídne některé argumenty pro využívání nástrojů a metod geoinformatiky ve výuce na ZŠ a SŠ. Více informací na webu Dnů GIS: www.dnygis.cz

19.11. 17:00 - 18:30
Staré domy Liberce hovoří
přednáška pro širokou veřejnost

Příběhy domů starého Liberce, které ožili v počítači. Přijďte si poslechnout povídání Petra Meyera a Marka Řeháčka.
Více informací na webu Dnů GIS: www.dnygis.cz


20.11. 15.00 - 16:30
3D modelování starých domů
workshop

Přijďte si v praxi vyzkoušet vymodelovat staré budovy. Seminář navazuje na přednášku z 19.11. Více informací na webu Dnů GIS: www.dnygis.cz.


20.11. 17:00 - 18:30
Meteorologie: tajemství map
přednáška pro širokou veřejnost

Radek Tomšů z předpovědního pracoviště ČHMÚ přiblíží, proč meteorologové potřebují mapy, jak je vytvářejí a že není úplně jednoduché v nich číst. Více informací na webu Dnů GIS: www.dnygis.cz.

8.11. - 21.11.
Dny GIS
Výstava map, posterů a dětské výtvarné soutěže na téma Mapa: Cesta prostorem a časem.

prostory ve 2. patře


 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj