DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN

inspirativní regionální konference o příležitostech a cestách inkluzivního školního a mimoškolního vzdělávání žáků ZŠ

pondělí 31. 3. 2014, 9.00 – 16.00 hodin 

pořádá: Čmelák – Společnost přátel přírody o.s., Liberec ve spolupráci s KVK v Liberci

Panelová diskuse se zástupci akademické obce, škol, krajského úřadu a NNO, příběhy rodičů a představení platforem společenského vzdělávání, inspirační pracovní skupinky.

Koná se pod záštitou členek Rady LK A. Losové a I. Hujerové.

Přihlášky a informace: jolana.stanova@cmelak.cz, 777 749 314

velký sál, malá konf. místnost, 2. p. a malý sál, 4. p.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj