DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY - Jaro básníků "Dětství, začátky, vzpomínky..."

Večer nejen francouzské poezie. Zájemci mohli zajít do knihovny a zarecitovat své oblíbené básně nebo vlastní výtvory na téma, které bylo nabídnuto pro tento rok, české nebo jiné!

Během pořadu se představili Francouzi i jiní cizinci žijící v Čechách a mladí čeští básníci.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj