Křest knihy "Naše krajina slov - Unsere Wortlandschaft"

Křest česko - německé čítanky NAŠE KRAJINA SLOV - UNSERE WORTLANDSCHAFT

Konal se v pondělí 13. února 2012 od 18 hodin v knihovně v Liberci. Úvodem moderátor Vladimír Píša představil knihu a pak zpovídal jejího editora Jana Šebelku, který řekl: Zatímco v minulých letech Kruh autorů Liberecka (KAL) uváděl na stránkách sedmi Kalmanachů a třiceti Světlíků německé autory, mající vztah k  Liberecku, dnes představuje české autory a výtvarníky regionu v česko-německé čítance, aby si německy hovořící mohli udělat představu, jak se na Liberecku píše a maluje. Nepředstavuje novinky, ale výběr z toho nejlepšího. Kniha bude také praktickou pomůckou studentům a učitelům obou jazyků i všem, kteří se německy a česky učí.

Publikace vznikla za přispění Euroregionu Nisa, Evropského fondu pro regionální rozvoj a programu Cíl 3.

Roman Karpaš a kurátorka Oblastní galerie v Liberci Markéta Kroupová uvedli, že do knihy byli rovněž vybráni žijící malíři a grafici mladší a starší generace, takže jak literární tak i výtvarná část česko - německé čítanky podává co nejširší obraz kultury v libereckém regionu.

Následovalo autorské čtení. Otto Hejnic uvedl povídku Nastěnka Sloneček, Marek Řeháček lyrickou prózu Kosení prastaré louky. Verše zazněly v obou jazycích. Po Milanovi Hrabalovi četla překlad jeho básně Róža Domašcyna, která německy uvedla také přírodní lyriku Marka Sekyry. Překlady veršů Stanislava Kubína a Luboše Příhody četl Erwin Scholz. 

V průběhu večera byly na plátno promítány ilustrace z čítanky.

Předseda Kruhu autorů Liberecka, Luboš Příhoda, pozval k vlastnímu křtu ředitelku liberecké Státní vědecké knihovny Blanku Konvalinkovou, překladatelku Róžu Domašcynu a další překladatele a autory. Každý z přítomných si odnesl česko - německou čítanku Naše krajina slov domů, padesát výtisků odvezl Rolf Hill do Žitavy.

Za Kruh autorů Liberecka Otto Hejnic, zkrácená tisková zprava

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj