DĚTI MILUJÍ SLOVA - Na slovíčko se slovíčky

Jazyková dílna: Na slovíčko se slovíčky plakát   Tři jazykové dílny, nazvané Na slovíčko se slovíčky, proběhly ve dnech 13. 1. a 20.1. 2012. na třech libereckých základních školách (ZŠ Náměstí míru, ZŠ Česká a ZŠ Aloisina výšina) v rámci projektu Děti milují slova. Pod vedením studentek Bc. Lucie Rojšlové a Bc. Evy Šímové z Technické univerzity Liberec, žáci plnili nespočet zábavných úkolů, které souvisely s obohacováním slovní zásoby českého jazyka. Studentky si připravily různé pracovní listy, obrázky a soutěže o drobné odměny, které žáci přivítali s nadšením. Na ZŠ Náměstí míru v Ruprechticích byli žáci šesté třídy nejaktivnější, na ZŠ Česká ve Vesci nejbystřejší a žáci ze ZŠ Aloisina výšina v Kunraticích měli kreativní nápady a největší představivost. U všech žáků oceňovaly studentky hlavně nadšení a spolupráci. Vyhrazený čas jedné vyučovací hodiny vždy rychle utekl a nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a těšit se na další setkání, které proběhne v únoru a ponese název Literární dílna: Fantazii se meze nekladou. 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj