Evropský den jazyků

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

přednášky, kvízy, aktivity nejen pro děti

pondělí 26. 9. 2016, od 8.00 do 14.30 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, Britské centrum ve spolupráci s Eurocentrem Liberec, Europe Direct, Gymnáziem a SOŠPg Liberec Jeronýmova

 

Připraveny budou přednášky, kvízy a aktivity nejen pro děti. 

Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

Proč Evropský den jazyků?

sály ve 2. a 4. patře

 

 

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj