Jsme na společné cestě

panelová diskuse v rámci kampaně Týdny pro neziskový sektor

pondělí 6. 3. 2017, 17.00 hodin

pořádá: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje ve spolupráci s KVK v Liberci 

 

 

velký sál, 2. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj