Živá knihovna

speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé - živé knihy - a jsou „čteny" pomocí rozhovorů, čímž je odkrýván jejich osud

středa 29. 3. 2017, 9.00 hodin

pořádá: LOS - Liberecká občanská společnost, z. s. ve spolupráci s KVK v Liberci

 

Živá knihovna staví na jednoduchém principu. Namísto mluvení o problémech, předsudcích či diskriminaci se s lidmi, vůči kterým mnohdy uplatňujeme podobný vzorec chování a jednání, přímo setkáme a diskutujeme v intimním prostoru.

Tisková zpráva

Akce je zdarma pro školy a veřejnost.

prostory ve 2. patře

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj