LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Jizerské květy

Jizerské květy/Iserblumen

V úterý 29. listopadu se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskutečnila akce, při níž byla představena kniha Otokara Simma a Marka Sekyry Jizerské květy/Iserblumen. V knihovnou vydávané česko-německé antologii německy píšících autorů z Jablonecka a Semilska naleznou čtenáři vedle autorských medailonů opět i ukázky z díla, a to jak v češtině, tak v němčině. Kromě rodáků z popisované oblasti, např. Marie Hübner, Marie Kwaysser, Adolfa Benglera, Antona H. Bielaua, Karla. R. Fischera či Gustava Leutelta, jsou v knize uvedeni také významní autoři v regionu působící, např. Franz Grundmann či Josef Meißner. Některé texty jsou psané v místním německém nářečí, takže jejich zveřejnění představuje jedinečný krok k zachování těchto děl pro další zájemce, velký ohlas vzbudilo jejich předčítání panem Ervínem Šolcem v originálu. Kniha byla pokřtěna za účasti náměstka primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu Statutárního města Liberec Jiřího Šolce, vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje Martina Nechvíle a tajemníka městského úřadu v Jablonci nad Nisou Marka Řeháčka. Vydání publikace finančně podpořilo několik sponzorů: Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Liberec, Adalbert Stifter Verein, Verein der Freunde der Martin-Opitz-Bibliothek, Město Jablonec nad Nisou a Rakouské kulturní fórum v Praze. Knihu bude možné získat za 113,- Kč v Krajské vědecké knihovně, v Jabloneckém kulturním a informačním centru a na dalších místech v regionu.

Marek Sekyra 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj