Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB HRANÍ I ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

PTÁK ŽAL - divadení představení pro nejmenší diváky z cyklu Z pohádky do pohádky  

V jedné zemi žila princezna, krásná půvabná, ale velmi pyšná a rozmařilá. S chudým člověkem neměla slitování.Sedávala v zámku v krásné světnici a dívala se dolů do ulice, kudy lidé procházeli. Ale museli to být jen lidé bohatí, veselí a pěkně ustrojení. Až jednou ....,   Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj