LITERÁRNÍ KAVÁRNA - PYRAMIDY a OBŘI a zaniklé vyspělé civilizace na našem území

Beseda ke stejnojmenné knize PhDr. Mgr. Hany Blochové (Rosa de Sar) a Ing. Jaroslava Růžičky (mluvené slovo, zpěv, gotická harfa). Plakát

Rosa de Sar a Jaroslav Růžička: PYRAMIDY A OBŘI  a další zaniklé vyspělé civilizace na našem územíKniha odhaluje existenci vyspělých civilizací na našem území i v Evropě, které již v pradávných dobách zcela zanikly při celosvětových katastrofách, a proto je jejich odkaz z paměti lidstva již dávno vymazán. I když zmizely z povrchu země, přesto mnohé jejich stavby dosud zůstaly ukryty v ruinách pod mocnými nánosy sedimentů a mladších kulturních vrstev a některé z nich se celé dochovaly až dodnes! Díky své monumentalitě často právě zbytky obřích pyramid tak vytvářejí celkový povrch krajiny, který byl geology vyhodnocen jako výsledek horotvorných procesů. Na jižní Moravě na Znojemsku byla takto v nedávné době objevena a detekována pyramidální města s pohřebišti obrů, vyspělé technické stavby i jiná zařízení, víceúrovňová podzemní města s labyrinty, monumentální bazilikální stavby a před-velkomoravská sídla, které se autoři knihy pokusili zařadit do časové osy a do celkového civilizačního vývoje na zemi. Kniha obsahuje bohatý dokumentační materiál, nákresy staveb a hypotetické rekonstrukce sídel i podobu jejich dávných obyvatel.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj