Novela zákona o DPH od 1.4.2011

Seminář bude zaměřen na změny v uplatňování daně z přidané hodnoty vyplývající z novely zákona, jejíž účinnost byla posunuta z původně navrhovaného data 1.1.2011 na 1.4.2011. Praktické dopady těchto změn budou vysvětlovány s využitím příkladů.

přednáší: Ing. Václav Benda (BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH)

cena: 1 500 Kč

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj