Problematika DPH u intrakomunitárních plnění

Seminář zaměřený na problematiku uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty v oblasti intrakomunitárních plnění, zejména u intrakomunitárních dodávek zboží, při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států EU a ze třetích zemí, při dovozu a vývozu, aj.

Součástí výkladu budou i praktické příklady a modelové situace.

přednáší: Hana Hejzlarová, daňová poradkyně KODAP, s.r.o.

cena: 1 500 Kč

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj