Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 25. května 2010 proběhlo na ZŠ Kaplického pasování prvňáčků. Slavnostního aktu se kromě dětí (mimo pasovaných prvňáčků i třeťáci) zúčastnila jejich paní učitelka Vanda Svobodová, ředitel ZŠ Kaplického pan Mgr. Pavel Zeronik, náměstkyně ředitele Krajské vědecké knihovny v Liberci paní Dr. Dana Petrýdesová a Rytířka krásného slova Lucka Bezděková. V úvodu promluvil pan ředitel a paní náměstkyně a pak se programu ujala Lucka. Děti předvedly co se ve škole naučily - nejdříve třeťáci a pak prvňáci. Po napínavém úvodu, kdy si děti nebyly jisté, zda si z nich Lucka netropí šašky, nakonec došlo k samotnému aktu pasování prvňáčků do Řádu čtenářského, ve kterém už vystupovala Lucka jako důstojná rytířka krásného slova. Děti ztvrdily svůj slib Rytíře Řádu čtenářského podpisem. Na závěr dostaly knížku od Jiřího Kahouna Legrační dům. Kniha vyšla v  rámci projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, který finančně podpořilo MŠ.

Knížky pro prvňáčky přicházejí letos díky společnému národnímu projektu do mnoha knihoven a škol v Čechách a na Moravě, kde se prvňáčci mohou těšit na unikátní knížku, která se nedá nikde koupit. Získají ji jen děti přihlášené do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který vznikl poprvé vloni v Ústavu pro informace ve vzdělávání a Národní pedagogické knihovně Komenského v Praze. Hlavní podmínkou projektu je alespoň třikrát navštívit knihovnu. To splnily všechny čtyři třídy, které se letošního projektu zúčastnily  ve spolupráci s pobočkou Vesec KVK v Liberci. V naší knihovně jsme si hráli, četli, ale také se učili: o Františku Hrubínovi, o knižních edicích prvního čtení, o tom, jak zacházet s knihou a jak se orientovat v knihovně. 

Alexandra Bezděková

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj