Mácha jak ho neznáte

Komponovaný pořad pro žáky ZŠ připravila ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury TU Liberec knihovnice pobočky v Rochlicích Mgr. Jana Dlabolová.

Besedy Mácha jak ho neznáte probíhaly od 31.5. do 8.6. na libereckých základních školách Vesec, Kunratická a Dobiášova. Zúčastnilo se jich na 140 žáků. Besedám předcházela propagace. V závěsných tabulích (klipech) byly umístěny portréty Karla Hynka od různých malířů, kopie obálek prvních vydání básně Máj. Máchovy kresby hradů, které navštívil a základní data jeho života. Získané znalosti si žáci prověřili ve vědomostních testech a sami se pokusili nakreslit podobu romantického básníka. Tato část akce pak byla vyhodnocena a nejúspešnější žáci odměněni.

"Projev studentek, které hodinu vedly, byl zajímavý a dynamický. Všechny zúčastněné zaujal a závěrečný test ze znalostí Máchy dopadl velmi dobře. Besedy se zúčastnila nejen paní učitelka češtiny Mgr. Libuše Šneibergová, ale také paní ředitelka Dr. Jitka Mikešová. Obě byly s průběhem hodiny velmi spokojené". Tak zhodnotila průběh besedy ve Vesci knihovnice Saša  Bezděková.

Kresby nakreslili žáci ZŠ na Kunratické.

Tato akce byla podporována dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj