Knihy jsou tu pro tebe!

Světový den knihy a autorských práv 2010. Unesco vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca  Garcilaso de la Vega.

V rámci oslav přivítala knihovna na prohlídku náctileté nečtenáře. Žáci, kteří postoupí na druhý stupeň ZŠ, náhle ztrácí zájem o návštěvy knihovny, kam dříve zavítali skoro každý výpůjční den a účastnili se pořádaných akcí a soutěží. Snaha ukázat jim nové přírůstky knih v netradiční době - o všech přestávkách, vyvolala málo zájmu. Dostavili se nečtenáři, kteří potřebovali školní četbu. Výjmečně si mohli knihu vypůjčit, i když nevlastní čtenářský průkaz, což uvítali. Pro hravé a soutěžící děti byly připraveny kvízy, bludiště, dokreslovány. Pro tvořivé výroba netradičních záložek do knih.

Alena Čejkova, pobočka na Kunratické

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj