Vodní skauti v Libereckém kraji

Beseda v rámci oslav 100. výročí vzniku vodního skautingu.

Součástí bude výstavka knih s námořnickou, vodáckou a skautskou tematikou z fondu KVK.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj