PAMÁTKY KOLEM NÁS - Československá architektura 1956-1970

Cyklus "Památky kolem nás" pokračoval pořadem s názvem "Československá architektura 1956 až 1970".Přednášel historik a teoretik umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Ve velmi odborné a nesmírně zajímavé přednášce zmínil všechny významné architektonické počiny 60. 70. let zejména v Československu. Představil jejich autory, umělecko historickou cenu, přiřadil je do příslušného architektonického stylu, uvedl rok vzniku projektu i realizace stavby a také posluchače seznámil s jejich mnohdy neradostným osudem. V závěru přednášky dal prostor k dotazům, které s velkým nadšením vítal a bravurně na ně odpovídal. Rostislav Švácha je autorem oceňovaných knih Od moderny k funkcionalismu: Proměny pražské architektury 1. poloviny 20. století. a Česká architektura a její přísnost: 50 staveb 1989 - 2004. Plakát 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj