Karolina Světlá

Cyklus "Literární kavárna 2009" zahájil po prázdninové přestávce Mgr. Milan Turek vypravováním o životě a vlastenecké činnosti spisovatelky Karoliny Světlé. Osobnost české literatury, a především její obrozenskou úlohu, představil a doplnil krátkým filmem z Podještědí, kde od roku 1853 až do roku 1887 pravidelně pobývala o letních prázdninách.Zmínil její nemalou zásluhu a neutuchající úsilí o podporu českého jazyka a zřízení pěti českých škol v Podještědí. Uvedl, že její tvorba byla rovněž inspirující pro návštěvy Podještědí. Založení Klubu českých turistů předcházela návštěva M.Tyrše a V. Náprstka Karoliny Světlé právě ve Světlé. Vysoce hodnotil celé její rozsáhlé dílo, které vedlo spolu s ostatní ženskou literaturou 2. poloviny devatenáctého století k vytvoření konkurenčního prostředí mezi spisovateli.Vypravování Mgr. Turka bylo ukončeno verši Jiřího Pelanta. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj