Paní, přišlo Vám psaní

Paní, přišlo Vám psaní

z cyklu Umění a kultura na Liberecku v první polovině 20. století

úterý 18. 12. 2012, 16.30

host: Mgr. Petra Šternová z NPÚ ÚOP v Liberci

O stavební historii nejzajímavějších poštovních úřadů Libereckého kraje

Na příkladech pěti poštovních budov byl sledován stavební vývoj od rokoka až po funkcionalismus, který reagoval jak na měnící se potřeby úřadu, tak i na dobově módní trendy v architektuře. V poštovních počátcích byly využívány různé objekty a poštovny se často stěhovaly. Nejinak tomu bylo i v případě Jablonného v Podještědí, kde od druhé čtvrtiny 18. století sloužil jako poštovní stanice původně rokokový lovecký zámeček Pachtů z Rájova. Po zestátnění pošty a nárůstu agendy vyvstala potřeba stavět samostatné budovy, které by nejen zajistily provozní potřeby, ale i vhodně reprezentovaly jeden z nejmocnějších úřadů monarchie. Tak vznikla řada historizujících budov. Ty budou představeny na dvou příkladech v Liberci a Jablonci nad Nisou, které vznikly podle návrhu vídeňského experta na stavbu pošt architekta Friedricha Setze. Novoborská pošta od Emila F. Ruehra představí jednu z nejpozoruhodnějších secesních staveb regionu. Funkcionalistickou poštu pak bude reprezentovat pošta ve Smržovce od místního stavitele Hugo Hübnera. Připraveno bylo i překvapení v podobě nerealizovaného návrhu na funkcionalistickou přestavbu liberecké pošty.

plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj