Dějiny Liberce z pohledu archeologie

z cyklu Jak se zrodil Liberec?

15. 1. 2013, 18.00

host: Mgr. Petr Brestovanský, archeolog Severočeské muzeum Liberec

Přednáška zahrnovala archeologické nálezy učiněné v Liberci z hlediska zde známých archeologických kultur. Mgr. Brestovanský vysvětlil možnosti oboru archeologie k objasnění počátků pravěkých a středověkých dějin Liberecké kotliny. Posluchači se dozvěděli  o "lovcích" z doby bronzové, středověkém hornictví, tajemné Haléřově tvrzi, hrádku Jezdci, nejstarším libereckém hřbitově, či sedmileté válce. Byly nastíněny možnosti prezentace archeologického dědictví našeho kraje.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj