Zahradní architektura - aleje

z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 7. 3. 2013, 18.00 hodin

host: Bc. Vladimía Králová, Národní památkový ústav

Přednáška byla zaměřena obecně na téma alejí, jako prvku zahradní a krajinářské architektury. Představena byla nejen v historickém kontextu, ale dotkla se hlavně témat možného způsobu obnovy a přístupu jednotlivých odborných profesí. Nechyběly ani ukázky alejí z Libereckého kraje, které byly prohlášeny za kulturní památku.

Velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj