Nanotechnologie a nanomateriály pro 3. tisíciletí

přednáška z cyklu Vědecká kavárnička

pondělí 15. 4. 2013, 17.00 hodin

host: Miroslav Černík

pořádá: TU v Liberci ve spolupráci s KVK v Liberci

Malý sál, 4. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj