Ilja Hurník

pořad z cyklu Hudební večer

středa 24. 4. 2013, 18.30 hodin

pořádá: Vladimír Hrdina a Hudební knihovna KVK v Liberci

Přednáška s hudebními ukázkami.

Velký sál, 2. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj