Vážený magistráte, já soukenický mistr žádám o povolení postavit nový dům

z cyklu Jak se zrodil Liberec?

poslední 5. přednáška

středa 15. 5. 2013, 18.00 hodin 

host: Mgr. Petra Šťovíčková, historička umění, kurátorka Severočeského muzea v Liberci

Přednáška se týkala období stavebního boomu, který nastal v Liberci na přelomu 18. a 19. století díky konjunktuře v soukenické výrobě. Vzrůstající stavební činnost je zachycena na stavebních plánech, které se dodnes dochovaly. Dokumentují především činnost stavebního cechu v této době.

Na počátku 18. století měl Liberec asi 3 tisíce obyvatel a 370 domů, vesměs dřevěných. Jedinými zděnými stavbami byly oba kostely, kostel sv. Antonína a sv. Kříže, zámek, renesanční radnice a renesanční stavba vrchnostenského mlýna.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj