RAKOUSKO A ČESKÉ ZEMĚ/ČESKOSLOVENSKO V MINULOSTI - Historie a současnost českého menšinového školství a spolku Komenský ve Vídni

Přednáška seznámila posluchače s vývojem školských snah početné české vídeňské menšiny od poslední třetiny 19. století, přes období rozkvětu v meziválečném období až k renesanci českých menšinových škol v současnosti. Autorka  přednášky PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. z Katedry pedagogiky a psychologie FP TUL, čerpala poznání zejména ze studia jedinečné a bohaté dokumentace českých vídeňských škol, uchované v archivu školského spolku Komenský ve Vídni v prostorách poslední a dodnes existující české (dnes bilingvní) školy ve třetím (kdysi téměř českém) vídeňském okrese. Doplněno obrazovou prezentací a tištěnými dokumenty.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj