Lopatou i počítačem

přednáška z cyklu Památky kolem nás

úterý 17. 9. 2013, 18.00 hodin 

host: Mgr. Renata Tišerová, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci, odbor péče o památkový fond, referát archeologie

Nedestruktivní metody archeologického výzkumu. Úvodní přednáška, která odstartuje přednášky o konkrétních výzkumech, které budou komentovat Mgr. Tišerová a Dr. Křivánek.

Archeologické výzkumy a jejich metody se v posledních několika desetiletích zásadně mění. Zatímco tradičním postupem archeologického výzkumu je odkryv, tzv. exkavace, s příchodem moderních technologií a v neposlední řadě s příchodem nových otázek se stále častěji využívá nedestruktivních postupů. Archeologický výzkum, který nepoškozuje archeologický pramen a využívá specializované přístroje je výjimečným přínosem v procesu poznávání archeologického dědictví vzhledem k tomu, že otevírá zcela nové možnosti.

Mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější nedestruktivní metody archeologického výzkumu patří zejména dálkový průzkum Země. Tato kategorie zahrnuje např. leteckou archeologii nebo technologii Lidar. Fyzikální vlastnosti využívá k výzkumu specializované (archeo)geofyzikální měření, mezi nějž náleží např. měření Cesiovým magnetometrem nebo měření elektrického odporu v půdě. I v Libereckém kraji přibývá archeologických výzkumů využívajících nejmodernější technologie, které přinášejí nové a zajímavé výsledky. O konkrétních výstupech bude NPÚ informovat na některém z dalších společných setkání.                                                                                                 Mgr. Renata Tišerová

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj