Rohanové, princové královské krve - od Josselinu k Sychrovu

přednáška z cyklu Památky kolem nás

úterý 1. 10. 2013, 18.00 hodin 

host: PhDr. Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově 

 

Rohanové se honosili titulem „princů královské krve“ a byli v jisté historické situaci i soudem stanovenými dědici královského majetku. Byl to rod spřízněný téměř se všemi západoevropskými panovnickými domy. Po roce 1808 se jejich novou vlastí staly Čechy a sídelním zámkem Sychrov. Přednáška byla zaměřena na historii rodu, Rohany v Čechách, Sychrov a v neposlední řadě na připravovanou výstavu „Francouzské umění ze šlechtických sbírek“ v Císařské konírně Pražského hradu.

Projekt byl finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj