Od Stadttheater Reichenberg k Divadlu F. X. Šaldy

přednáška

čtvrtek 17. 10. 2013, 18.00 hodin

host: profesor Jiří Janáček

pořádá: Divadlo F. X. Šaldy Liberec ve spolupráci s KVK v Liberci

Přednášku prof. Janáčka zahájila PhDr. Radmila Hrdinová, která hovořila o letošním 130. výročí slavnostního otevření Šaldova divadla, u jehož příležitosti se akce konala. Během téměř 90minutové přednášky se návštěvníci dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii divadla od jeho počátků do 40. let 20. století. Například, že původní budova libereckého divadla stála na Sokolovském náměstí, a kdyby nevyhořela, možná by dnes budova na náměstí Dr. Edvarda Beneše vůbec nestála. PhDr. Hrdinová na konci ještě krátce poinformovala o poválečné historii divadla.

Přednášku zakončila diskuse, během níž se přítomní dozvěděli i mnoho dalších zajímavostí. Mj. o tom, že Divadlo F. X. Šaldy navštívil Bedřich Smetana či Franz Kafka a vystupovali zde i Voskovec s Werichem. Málokdo také ví, že prostor nad oponou, který je již od konce 2. světové války zahalen látkou, skrývá portréty několika významných osobností německé kultury - Ludwiga van Beethovena, Richarda Wagnera, Johanna Wolfganga von Goetha a Friedricha Schillera. Stalo se tak bohužel i přesto, že tito velikáni neměli s válkou nic společného. Obrazy nebyly od té doby nikdy odkryty, dokonce ani během rekonstrukcí v 60. a 70. letech. Zda se tak někdy vůbec stane a nepochybně velmi zchátralé obrazy budou odhaleny, je vzhledem k finanční situaci města nejisté. 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj