Rakouský státní archiv ve Vídni a jeho pramenné zdroje k dějinám Liberecka

přednáška z cyklu Rakousko a české země/Československo v minulosti

úterý 12. 11. 2013, 16.30 hodin 

host: Jan Kahuda, archivář Národního archivu Praha

V přednášce bude představen Rakouský státní archiv  ve Vídni jako instituce uchovávající klíčové prameny k českým dějinám, akcentováno bude období 1526-1918. Přednášející se bude zabývat dějinami archivu, jeho současnou strukturou a badatelskými možnostmi. Zároveň bude prezentovat nedávno připravený Původce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka. Ve druhé části budou formou příkladů představeny některé prameny k dějinám Liberce a Liberecka uložené v tomto archivu.

pořádá: Rakouská knihovna ve spolupráci s TU v Liberci a RKF v Praze

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj