Lopatou i počítačem

Nedestruktivní archeologický výzkum (nejen) barokní zahrady

přednáška z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 6. 2. 2014, 18.00 hodin 

hosté: RNDr. Roman Křivánek, PhD., Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze, Mgr. Renata Tišerová, Národní památkový ústav, územní oborné pracoviště v Liberci

Dvě přednášky se společným tématem nazvané „Lopatou i počítačem“ byly koncipovány jako základní seznámení s tzv. nedestruktivními metodami, které jsou v dnešní době hojně využívány při archeologickém výzkumu.

První z přednášek byla věnována obecnému úvodu do problematiky nedestruktivního archeologického průzkumu. Tradiční postup archeologického výzkumu odkryvem je totiž ve své podstatě destruktivní proces, který nevratně zasáhne do primárního pramene, tedy do nálezového kontextu archeologické situace. Jedná se o neopakovatelný postup s cílem získat maximum informací. Oproti tomu s využitím nedestruktivních postupů lze dosáhnout velmi dobrých výsledků archeologického bádání, přičemž nedochází k poškození archeologického pramene, protože většina nedestruktivních postupů je bezkontaktní. Škála nedestruktivních postupů je velmi široká. Ať už se jedná o leteckou archeologii, dálkový průzkum Země, geochemické nebo jiné environmentální analýzy, zejména je využíváno tzv. geofyzikální měření.

Druhá přednáška byla konkrétněji zaměřená na geofyzikální průzkum archeologických lokalit, který na základě fyzikálních vlastností půdy a artefaktů v ní uložených poskytuje nedestruktivní náhled pod povrch současného terénu. Tímto postupem lze dosáhnout prvotní rámcové představy, co je na dané lokalitě uloženo pod terénem a stanovit základní strategii následného archeologického výzkumu odkryvem. Součástí druhé z přednášek byly i konkrétní ukázky geofyzikálního měření na archeologických lokalitách širší oblasti severních Čech, přičemž nosným tématem byl archeologický výzkum barokní zahrady na státním zámku Lemberk.

Mgr. Renata Tišerová

Projekt byl finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML. 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj