Nejstarší památky české hudby

(a jejich ozvěny v díle velkých českých skladatelů)

přednáška z cyklu Hudební večer

středa 26. 2. 2014, 18.30 hodin 

host: Vladimír Hrdina

Přednáška s videoukázkami.

pořádá: Vladimír Hrdina ve spolupráci s Hudební knihovnou KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Odraz nejstarších jednohlasých chorálů (Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Ktož sú Boží bojovníci) v hudbě skladatelů 19. a 20. století. B. Smetany (Tábor), A. Dvořáka (Svatá Ludmila), L. Janáčka (Glagolská mše), J. Suka (Meditace na chorál Svatý Václave, Praga).

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML. 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj